Working for the liberation of all beings everywhere. Bringing higher consciousness to the planet, one eternal moment at a time.

LESNING: KONFRONTASJON MED DET KLARE LYS

Jeg opplever nå det Klare Lys av objektive virkelighet. Intet skjer, intet har skjedd eller vil noen gang komme til å skje. Den følelsen jeg nå har av meg selv, den reisende, er egentlig følelsen av selve tomrommet, uten kvaliteter eller karakteristika. Jeg husker meg selv som den reisende, den hvis dypeste natur selv er det klare lys; jeg er ett, det finnes intet annet. Jeg er tomheten i tomrommet, det evig ufødte, det som ikke er skapt, hverken virkelig eller uvirkelig. Det eneste jeg har hatt bevissthet om er leken av min egen bevissthet, lysets dans, virvlende mønstre av lys i uendelig utstrekning, uendelig endeløshet, det Absolutte hinsides forandring, eksistens og virkelighet. Jeg, den reisende, er uatskillelig fra det Klare Lys; jeg kan ikke bli født, dø, være til eller forandres. Nå vet jeg at dette er min sanne natur.

This reading is extracted from The American Book of the Dead and presented here for the benefit of all beings everywhere. Read it in the midst of vast congregations. Read it to heal the sick. Read it to instruct the elderly. Read it for the dead or dying even though they don't know it is being read for them -- your prayers and reading are helping them to attain liberation. For further reference see The American Book of the Dead.