Working for the liberation of all beings everywhere. Bringing higher consciousness to the planet, one eternal moment at a time.

Kirkkaan Valon kohtaaminen

Nyt koen objektiivisen todellisuuden Kirkkaan Valon. Mitään ei tapahdu, mitään ei ole ikinä tapahtunut eikä tule ikinä tapahtumaan. Tämänhetkinen tuntemus itsestäni, matkustaja, on todellisuudessa tyhjiö itsessään, sillä ei ole ominaisuuksia. Muistan itseni matkustajana, jonka syvin luonto on Kirkas Valo itsessään; Minä olen yksi, ei ole toista. Minä olen tyhjiön tyhjyys, ikuinen syntymätön, luomaton, en todellinen enkä epätodellinen. Olen ollut tietoinen ainoastaan oman tietoisuuteni näytelmästä, valon tanssista, äärettömästi laajentuvista kieppuvista valon muodoista, loputtomasta loputtomuudesta, Täydellisyydestä muutoksen tuolla puolen, olemassaolosta, todellisuudesta. Minä, matkustaja, olen erottamaton Kirkkaasta Valosta; En voi syntyä, kuolla, olla olemassa tai muuttua. Tiedän nyt että tämä on minun todellinen luontoni.

This reading is extracted from The American Book of the Dead and presented here for the benefit of all beings everywhere. Read it in the midst of vast congregations. Read it to heal the sick. Read it to instruct the elderly. Read it for the dead or dying even though they don't know it is being read for them -- your prayers and reading are helping them to attain liberation. For further reference see The American Book of the Dead.